Vážení rodiče,

přejeme Vám hezké a pohodové letní prázdniny

a příjemnou dovolenou.

V září se na vás těšíme.

                                       

   Se SOKOLEM do života aneb Svět někončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

→ je nekomplexnější projekt pohybové gramotnosti pro děti od 3 do 6 let.

   V letošním školním roce 2019/2020 jsme byli „nováčci“ v tomto projektu, který se nám velmi líbí a má u dětí velký úspěch. Děti s radostí a s velkým nadšením sportovaly, zpívaly motivační písničku a hlavně – lepily nálepky za splněné úkoly. Celým školním rokem nám provázel plyšový Sokolík Pepík, na kterého se děti vždy těšily a rády sportovaly, když viděly, že se na ně „dívá“ a "pozoruje je". :-)

   Za velkou šikovnost a sportovní nadšení nám byly zaslány ODMĚNY pro děti, ve formě MEDAILÍ a DIPLOMŮ. :-) 

                                                                 Moc moc děkujeme :-)

             

Dne 6.6.2017 se uskutečnil celodenní výlet do KOVO ZOO

ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Děti byly velmi přakvapeny, co všechno se dá vyrobit z kovu. Byl pro nás připaven i doprovodný program se skřítkem Rákosníčkem a děti si znovu připomněly, jak je důležité třídit odpad a šetřit naši přírodu.  Vše probíhalo formou pohádky, ale i aktivit, kdy se děti  zapojily do třídění odpadu. Děti byly naprosto skvělé, dokonce i Rákosníček nás velmi pochválil.

Výlet se všem moc líbil.

 

                                       

 

            Mateřská škola Horní Lideč SLAVÍ...

   V naší mateřské škole Horní Lideč to s ochranou přírody a životního prostředí myslíme opravdu vážně. Ochrana přírody děti i nás baví. Stali jsme se členy Klubu Líska Vsetín, který připravuje výukové programy týkající se environmentálního vzdělávání. V návaznosti na to, jsme se ve školním roce 2018/2019 přihlásili do mezinárodního programu EKOŠKOLA. Zpočátku to bylo pro pedagogy i děti celkem náročné, ale vytrvali jsme a krůček po krůčku došli k cíli. Cílem bylo nejenom získat mezinárodní titul EKOŠKOLA a zelenou vlajku, ale především ukázat dětem ten správný směr k ochraně přírody a životního prostředí. 

   V pátek 12.6.2020 proběhl v prostorách školky AUDIT. Komise auditorek hodnotila výsledky naší práce dle stanovených kritérií. Součástí auditu bylo taky prověřování celkového chodu školky v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Vyhodnocení auditu a závěrečná zpráva dopadla nad očekávání velmi dobře.

   Mezinárodní titul EKOŠKOLA jsme získali. Slavnostní předávání se kvůli současné situaci (Covid-19), uskuteční až v únoru 2021 v budově Senátu v Praze.

   Víme, že získáním titulu pro nás práce nekončí. Dál se budeme tomuto tématu věnovat, dál chceme jít touto cestou a s dětmi pokračovat směrem k ochraně živnotního prostředí a našeho okolí. 

                     

Dne 30.5.2017 proběhla v naší mateřské škole beseda na téma "

RESUSCITACE A PRVNÍ POMOC PŘI DĚTSKÝCH ŮRAZECH".

Tímto chceme velmi poděkovat rodičům, kteří se pravidelně účastní našich programů. Je velká škoda, že je tak malý zájem o takové skvělé přednášky a besedy, které probíhají s názornýma ukázkama. Velmi nás mrzí nezájem ze strany rodičů. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

   V úterý 23.6.2020 se děti a paní učitelky vypravily na exkurzi do AGROFYTA v Horní Lidči.

   Hned na začátku jsme zjistili, že na statku mají i zvířátko z exotické Jižní Ameriky – lamu a spoustu zařízení a strojů k zajištění příjemného prostředí pro dobytek.                                    Přivítala nás paní Rumánková, která přinesla dětem tužky a pracovní listy, aby si mohly zaznamenávat, co v průběhu exkurze uvidí.

   Děti se zájmem pozorovaly malá telátka, koně na louce a kravičky, jak spokojeně přežvykují potravu nebo leží na slámě. Viděli jsme práce strojů i dojírnu. Okolo nás vesele štěbetaly a poletovaly vlaštovky.                                                                                                 Dětem se prohlídka moc líbila. Atraktivní formou se seznámily s chovem dobytka i výrobou mléka. Děkujeme za zajímavě připravený program a mléčný dárek. Také děkujeme příslušníkům policie, kteří nám zajistili bezpečný přechod v nebezpečných úsecích silnice.

                            

NÁŠ BÁSNÍK PAVLÍK:

Barvy, barvy, barvičky,

každá věc nějakou má,

každá věc, co uvidím,

je jinak barevná.

 

 

                           Vylíhnutí nových STRAŠILEK

     Jak již někteří možná víte, chováme ve školce - v I.třídě Delfínků → STRAŠILKY. Každý den společně s dětmi pozorujeme, zkoumáme a počítáme nová „miminka“. Rozmnožují se den co den, až se nestačíme divit. :-)

     Kdyby měl někdo z Vás zájem o strašilku/y, budeme moc rádi.          Věnujeme do dobrých rukou. :-) 

     Péče o strašilky není vůbec náročná, každý den „kropíme“ vodou z rozprašovače a cca co týden vyměňujeme větvičky s lístky ve vodě.

                                           

 

DOPRAVNÍ AKCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

I přes nepříznivé počasí akce s názvem

"DOPRAVNÍ ŠIKULA" proběhla a velmi jsme si ji užili. Navštívila nás policie ČR, děti si mohly vše osahat a dokonce nasednout do policejního auta.

Na závěr proběhly závody na koloběžkách a děti získaly krásné diplomy.

                   

 

                             "MŮJ PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLCE"

     Tak už je to tady, dočkaly se děti, ale i rodiče. Je tu ZÁŘÍ.            Ve třídě Motýlků bylo první den slzavé údolí, neboť zde přišlo hodně nových dětí, brzy ale zjistily, že je to ve školce PRIMA. U Delfínků se děti shledaly se svými kamarády a užívaly si nové hračky.                             Děti se postupně seznamují s pravidly a poznávají nové kamarády. Nezahálíme a proto můžete shlédnout hezké obrázky od dětí - je jich už plná šatna. Malování nás moc baví.                                                             Během prvního týdne jsme s pomocí dětí zasadili dva "Motýlí keře", které nám budou zdobit naši zahradu a lákat hmyz k pozorování. 

 

                                    

V pondělí 10.4.2017 jsme se účastnili přehlídky mateřských škol

s názvem "ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK". Holčičky se nemohly dočkat

až vystoupí na velkém pódiu ve Zlíně.

Myslím, že vystoupení se jim velmi povedlo a sklidily velký potlesk.

http://www.regionvalassko.cz/aktuality_zobraz.php?lang=1&id=198&akt=11248&page=1

                                                                                                        

     V letošním školním roce budeme již 3.rokem pokračovat v projektu       s názvem "MEDVÍDEK NIVEA", který je určen předškolním dětem. Děti plní různé úkoly a za správné řešení dostávají nálepky s obrázkem medvídka.

 

                                         

 

           Nově jsme se letos také přihlásili do projektu

 "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY", který již čtvrtým rokem realizuje Česká obec sokolská. Záštitu nad projektem přijalo MŠMT a Svaz měst a obcí ČR.

     Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (kategorie 1 věk 3 - 4 roky, kategorie 2 věk 4 -5 let, kategorie 3 věk 5 -6 let).

     Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.                                                               Právě v raném věku dítěte je důležité nepromeškat období, kdy se u dětí utvářejí návyky a kdy přebírají životní styl svých rodičů. Děti by si měly uvědomit, že pravidelný pohyb do života přirozeně patří.

 

                                             

 

V měsíci BŘEZNU v naší školce proběhla akce ve spolupráci se Základní školou Horní Lideč, DĚTI ČTOU DĚTEM. Každý den přišli žáci z 8 a 9 tříd a přečetli dětem připravenou pohádku, nebo pohádkový příběh.Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Šenkeříkové za spolupráci a žákům za ochotu a podílení se na této skvělé akci. 

                         

Dnes 21.6.2019 proběhla na hřišti u základní školy akce pro děti z naší

mateřské školy, kterou si připravili žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky

Mgr. Zuzany Vraníkové.

Děti měly připravené stanoviště s úkoly. Za každý splněný úkol byl přidělen barevný smajlík a drobná sladká odměna. Vše se odehrávalo v pohádkovém duchu. Provázeli nás INDIÁNI, ŠMOULOVÉ, BROUČCI, RYBÁŘI atd...Kamarádi ze školy byli velmi přívětiví a některým mladším kamarádům pomáhli se splněním zadaného úkolu. V závěru byly dětem předány medaile, které si školáci vyrobili z perníku.  

                                           

V pondělí 20.3.2017 se v naší mateřské škole uskutečnila beseda pod vedením zubní hygienistky a preventistky

Bc.Terezy Kučné s názvem " ZDRAVÉ ZOUBKY"  .

I přes to,že účast rodičů byla malá,beseda byla přínosná a názorná.

Děti se pod odborným vedením učily správně čistit zoubky a rodiče se dozvěděli nové informace z oblasti zubní hygieny a obdrželi i drobný dáreček.

                                       

Dne 16.4.2019 nás ve školce navštívil speciálně cvičený terapeutický pejsek Benži   / Labradorský retrívr /. Jeho návštěva byla v pořadí již druhá. Setkání s tímto kamarádem bylo velmi zajímavé a bohaté na zážitky. Děti měly příležitost dávat Benžimu různé povely, vyzkoušely si, jak se takový cvičený pes vodí a dozvěděly se, co všechno Benži dokáže a umí. Pod vedením instruktorky nám společně ukázaly speciální cviky asistenčního, záchranářského i Canisterapeutického týmu. Benži byl opravdu kamarád a i děti, které se trošičku obávaly, si nakonec pejska pohladily.

 

               

 

Letos se naše mateřská škola přihlásila na prestižní přehlídku mateřských škol: ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK, která se uskuteční v pondělí 10.4. 2017 v KONGRESOVÉM CENTRU ve Zlíně.

Naše vystoupení se jmenuje: VESELÉ ŽABIČKY. S dětmi tento taneček již trénujeme a věříme, že budeme mít úspěch :)

                        

V úterý 9.4.2019 se děti z naší mateřské školy již po čtvrté zúčastnily 14. ročníku ZLÍNSKÉHO ŠKRPÁLKU.Jedná se o přehlídku mateřských škol ze širokého okolí. Tato akce je zaměřena na výtvarnou sekci,ale taky na ukázku toho, co se děti v mateřských školách dokáží naučit. Děti z naší školky vystoupily na velkém pódiu poprvé a to před spoustou diváků. Skladba měla název "SKOK JE VÍC, NEŽ KROK" . Musíme konstatovat, že se vystoupení dětem velmi povedlo a sklidily v sále velký potlesk. Jako odměnu si odnesly medaile s logem této akce,drobné občerstvení a omalovánky.

 

 

Ve středu 18.1.2017 si předškolní děti přinesly brusle a šli jsme vyzkoužet kvatitu ledu k základní škole. Někdo stál na bruslích poprvé, někdo byl již "mazák". Bruslení se nám vydařilo a k dobré náladě nám svítilo i sluníčko. Mladší děti se přišly podívat a své kamarády podpořit. Ve školce nám paní kuchařky připravily i teplý čaj.Všichni na památku dostali diplom.

 

                                                

 

 

 

Naše MŠ se každoročně podílí na sbírce pro Fond Sidus. Tato organizace pomáhá nemocným dětem v ČR. Děkujeme všem,kteří přispěli a zakoupili si tento náramek.

                           

Dne 3.11. 2016 proběhla v rámci naší mateřské školy akce s názvem "Zamykání lesa".

Naštěstí nám práci usnadnil náš kamarád "Dubínek" a všechny lesy uspal, jen na naši školní zahradu mu už nezbyly síly. Společně jsme proto zahradu uložili k zimnímu spánku :)

 

       

Dnes 4.4.2019 proběhla na naší školní zahradě velká akce s názvem "UKLIDÍME ZAHRADU". Této akce se zúčastnili rodiče ,děti i jejich sourozenci. Touto cestou bychom velmi chtěli poděkovat všem zúčastněným a to tatínkům, kteří nám pomohli zhotovit a umístit nové vyvýšené záhonky, poskládali též nový, již druhý komposter, také maminkám, které přiložily ruku k dílu a pohrabaly celou zahradu, dětem za jejich pracovní výkony a nasazení a taky sourozencům, kteří se nenechali zahanbit. Nikoho neodradil ani silný vítr, který si pohrával s listím.

Po práci přišla zasloužená odměna. Byly upečeny buchty, opékalo se, k pití byl připraven bylinkový čaj z naší zahrádky a zdravý nápoj s citronem. Myslíme si, že si to všichni náramně užili a byli spokojeni.

                     

                          Ještě jednou DĚKUJEME

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, že si s námi přišli vytvořit různé podzimní strašidýlka a dýňáčky a tak obohatili podzimní výzdobu v naší školce.

Atmosféra byla skvělá, hrála nám po celou dobu hudba a rodiče se alespoň na chvíli vcítili do role dítěte. 

V nabídce jsme měli rovněž teplý bylinkový čaj z naší zahrádky, pochutnali jsme si na zdravé mrkvové buchtičce a jako doplněk maminky přinesly tyčinky a slané dobroty.

Fotky z této zdařilé akce najdete ve fotogalerii.

                                              TAK PŘECE JSME VYHRÁLI

Naše školka se zapojila do celostátní výtvarné soutěže. Naše děti malovaly na téma "Svět kolem nás". Školka Horní Lideč se umístila mezi prvními třinácti na 4. místě. Je to obrovský úspěch a máme z výsledku velkou radost. Soutěž vyhlásil časopis Informatorium, zde si také můžete výsledky  přečíst. Děti dostanou pozornost a patří jim obdiv a velký dík.

         

V pátek 14.10.2016  jsme s předškolákama navštívili Valašské Klobouky, kde se konala akce s názvem " Den chleba, aneb na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše."

S dětmi jsme viděli jak se mísí a peče chleba, děti si vyzkoušely mletí zrníček na mouku a upekly si celozrnné placky.

V místní Sokolovně jsme se dozvěděli, jak se získává zrní z klasů tzv. MLÁCENÍM, a rovněž jsme vyzkoušeli jak se pracuje s Vizovickým těstem.

Ochutnali jsme dobrý domácí chléb a na náměstí  jsme viděli, jak se získává mošt z jablíček i s ochutnávkou, byl moc dobrý. 

Dětem se akce moc líbila.

 

ADAPTACE DÍTĚTE V MŠ

    Vstup dítěte do Mateřské školy je velmi významná událost nejen pro samotné dítě, ale především pro celou rodinu i pedagogy. Tento důležitý krok je spojen s nejistotou a obavami, jak dítě bude zvládat přechod z prostředí rodinného do prostředí školního. Zvláště rodiče si kladou spousty otázek, na které najdou odpověď až po vstupu dítěte do MŠ. Dítě zpočátku neví, co má dělat, co si smí dovolit a co ne. Zkušené učitelky mají všechny tyto zřetele na paměti, a proto se snaží hledat všechny možnosti jak dítěti nejlépe strádání rodičů zprostředkovat.

    Naše Mateřská škola poskytla rodičům možnost adaptovat své dítě na prostředí školy. Adaptační týden proběhl od 1. 9 – 9. 9. 2016, kdy měli rodiče možnost si s dítětem nerušeně ve školce hrát, jak dlouho chtějí.

    Dítě v první školní den dostalo od nás za odměnu malou odměnu za statečnost. Adaptační proces je velmi důležitým okamžikem, který by měl být pečlivě sledován paní ředitelkou a učitelkami.

V pátek 19.10.2018 proběhl v naší mateřské škole projektový den ke "DNI STROMŮ"  

....Děti se naučily báseň "O KAŠTÁNKU"  na zahradě plnily úkoly na stanovištích, které byly zaměřeny na ochranu životního prostředí.

....Postavili jsme z přírodnin domečky pro broučky, zahráli jsme si hru "Na hmyzí domečky"

a na závěr jsme zasadili strom, který jsme pokřtili a pojmenovali "KAŠTAN JÍRA"

....Vše bylo podbarveno písní Zdeňka Svěráka STROMY.

Celé dopoledne jsme si náramně užili.

Naše strašilky mají nové bydlení :o)

 

Přes prázdniny prošla naše školka rekonstrukcí,

věříme že se Vám u nás bude líbit :)


 

     Po dlouhých letech získala naše bylinková zahrádka

                                    novou podobu!

         Poslední školní týden se nám podařilo zrealizovat výmalbu naší bylinkové záhradky. Děti mají z této

                  výmalby velkou radost a touto cestou moc děkejeme panu malíři za její zvelebení.