Vylíhnutí nových STRAŠILEK

     Jak již někteří možná víte, chováme ve školce - v I.třídě Delfínků → STRAŠILKY. Každý den společně s dětmi pozorujeme, zkoumáme a počítáme nová „miminka“. Rozmnožují se den co den, až se nestačíme divit. :-)

     Kdyby měl někdo z Vás zájem o strašilku/y, budeme moc rádi.          Věnujeme do dobrých rukou. :-) 

     Péče o strašilky není vůbec náročná, každý den „kropíme“ vodou z rozprašovače a cca co týden vyměňujeme větvičky s lístky ve vodě.

                                           

 

                             "MŮJ PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLCE"

     Tak už je to tady, dočkaly se děti, ale i rodiče. Je tu ZÁŘÍ.            Ve třídě Motýlků bylo první den slzavé údolí, neboť zde přišlo hodně nových dětí, brzy ale zjistily, že je to ve školce PRIMA. U Delfínků se děti shledaly se svými kamarády a užívaly si nové hračky.                             Děti se postupně seznamují s pravidly a poznávají nové kamarády. Nezahálíme a proto můžete shlédnout hezké obrázky od dětí - je jich už plná šatna. Malování nás moc baví.                                                             Během prvního týdne jsme s pomocí dětí zasadili dva "Motýlí keře", které nám budou zdobit naši zahradu a lákat hmyz k pozorování. 

 

                                    

     V letošním školním roce budeme již 3.rokem pokračovat v projektu       s názvem "MEDVÍDEK NIVEA", který je určen předškolním dětem. Děti plní různé úkoly a za správné řešení dostávají nálepky s obrázkem medvídka.

 

                                         

 

           Nově jsme se letos také přihlásili do projektu

 "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY", který již čtvrtým rokem realizuje Česká obec sokolská. Záštitu nad projektem přijalo MŠMT a Svaz měst a obcí ČR.

     Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (kategorie 1 věk 3 - 4 roky, kategorie 2 věk 4 -5 let, kategorie 3 věk 5 -6 let).

     Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.                                                               Právě v raném věku dítěte je důležité nepromeškat období, kdy se u dětí utvářejí návyky a kdy přebírají životní styl svých rodičů. Děti by si měly uvědomit, že pravidelný pohyb do života přirozeně patří.

 

                                             

 

Dnes 21.6.2019 proběhla na hřišti u základní školy akce pro děti z naší

mateřské školy, kterou si připravili žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky

Mgr. Zuzany Vraníkové.

Děti měly připravené stanoviště s úkoly. Za každý splněný úkol byl přidělen barevný smajlík a drobná sladká odměna. Vše se odehrávalo v pohádkovém duchu. Provázeli nás INDIÁNI, ŠMOULOVÉ, BROUČCI, RYBÁŘI atd...Kamarádi ze školy byli velmi přívětiví a některým mladším kamarádům pomáhli se splněním zadaného úkolu. V závěru byly dětem předány medaile, které si školáci vyrobili z perníku.  

                                           

Dne 16.4.2019 nás ve školce navštívil speciálně cvičený terapeutický pejsek Benži   / Labradorský retrívr /. Jeho návštěva byla v pořadí již druhá. Setkání s tímto kamarádem bylo velmi zajímavé a bohaté na zážitky. Děti měly příležitost dávat Benžimu různé povely, vyzkoušely si, jak se takový cvičený pes vodí a dozvěděly se, co všechno Benži dokáže a umí. Pod vedením instruktorky nám společně ukázaly speciální cviky asistenčního, záchranářského i Canisterapeutického týmu. Benži byl opravdu kamarád a i děti, které se trošičku obávaly, si nakonec pejska pohladily.

 

               

 

V úterý 9.4.2019 se děti z naší mateřské školy již po čtvrté zúčastnily 14. ročníku ZLÍNSKÉHO ŠKRPÁLKU.Jedná se o přehlídku mateřských škol ze širokého okolí. Tato akce je zaměřena na výtvarnou sekci,ale taky na ukázku toho, co se děti v mateřských školách dokáží naučit. Děti z naší školky vystoupily na velkém pódiu poprvé a to před spoustou diváků. Skladba měla název "SKOK JE VÍC, NEŽ KROK" . Musíme konstatovat, že se vystoupení dětem velmi povedlo a sklidily v sále velký potlesk. Jako odměnu si odnesly medaile s logem této akce,drobné občerstvení a omalovánky.

 

 

Naše MŠ se každoročně podílí na sbírce pro Fond Sidus. Tato organizace pomáhá nemocným dětem v ČR. Děkujeme všem,kteří přispěli a zakoupili si tento náramek.

                           

Dnes 4.4.2019 proběhla na naší školní zahradě velká akce s názvem "UKLIDÍME ZAHRADU". Této akce se zúčastnili rodiče ,děti i jejich sourozenci. Touto cestou bychom velmi chtěli poděkovat všem zúčastněným a to tatínkům, kteří nám pomohli zhotovit a umístit nové vyvýšené záhonky, poskládali též nový, již druhý komposter, také maminkám, které přiložily ruku k dílu a pohrabaly celou zahradu, dětem za jejich pracovní výkony a nasazení a taky sourozencům, kteří se nenechali zahanbit. Nikoho neodradil ani silný vítr, který si pohrával s listím.

Po práci přišla zasloužená odměna. Byly upečeny buchty, opékalo se, k pití byl připraven bylinkový čaj z naší zahrádky a zdravý nápoj s citronem. Myslíme si, že si to všichni náramně užili a byli spokojeni.

                     

                          Ještě jednou DĚKUJEME

                                              TAK PŘECE JSME VYHRÁLI

Naše školka se zapojila do celostátní výtvarné soutěže. Naše děti malovaly na téma "Svět kolem nás". Školka Horní Lideč se umístila mezi prvními třinácti na 4. místě. Je to obrovský úspěch a máme z výsledku velkou radost. Soutěž vyhlásil časopis Informatorium, zde si také můžete výsledky  přečíst. Děti dostanou pozornost a patří jim obdiv a velký dík.

         

V pátek 19.10.2018 proběhl v naší mateřské škole projektový den ke "DNI STROMŮ"  

....Děti se naučily báseň "O KAŠTÁNKU"  na zahradě plnily úkoly na stanovištích, které byly zaměřeny na ochranu životního prostředí.

....Postavili jsme z přírodnin domečky pro broučky, zahráli jsme si hru "Na hmyzí domečky"

a na závěr jsme zasadili strom, který jsme pokřtili a pojmenovali "KAŠTAN JÍRA"

....Vše bylo podbarveno písní Zdeňka Svěráka STROMY.

Celé dopoledne jsme si náramně užili.

     Po dlouhých letech získala naše bylinková zahrádka

                                    novou podobu!

         Poslední školní týden se nám podařilo zrealizovat výmalbu naší bylinkové záhradky. Děti mají z této

                  výmalby velkou radost a touto cestou moc děkejeme panu malíři za její zvelebení.