TAK PŘECE JSME VYHRÁLI

Naše školka se zapojila do celostátní výtvarné soutěže. Naše děti malovaly na téma "Svět kolem nás". Školka Horní Lideč se umístila mezi prvními třinácti na 4. místě. Je to obrovský úspěch a máme z výsledku velkou radost. Soutěž vyhlásil časopis Informatorium, zde si také můžete výsledky  přečíst. Děti dostanou pozornost a patří jim obdiv a velký dík.

         

V pátek 19.10.2018 proběhl v naší mateřské škole projektový den ke "DNI STROMŮ"  

....Děti se naučily báseň "O KAŠTÁNKU"  na zahradě plnily úkoly na stanovištích, které byly zaměřeny na ochranu životního prostředí.

....Postavili jsme z přírodnin domečky pro broučky, zahráli jsme si hru "Na hmyzí domečky"

a na závěr jsme zasadili strom, který jsme pokřtili a pojmenovali "KAŠTAN JÍRA"

....Vše bylo podbarveno písní Zdeňka Svěráka STROMY.

Celé dopoledne jsme si náramně užili.

     Po dlouhých letech získala naše bylinková zahrádka

                                    novou podobu!

         Poslední školní týden se nám podařilo zrealizovat výmalbu naší bylinkové záhradky. Děti mají z této

                  výmalby velkou radost a touto cestou moc děkejeme panu malíři za její zvelebení.