A D A P T A Č N Í   T Ý D E N 

  Nástup dítěte do kolektivu, je pro některé děti náročný. Děti si zvykají na nové prostředí,nový režim,nové kamarády i paní učitelky. Chceme, aby se děti v tomto prostředí cítily dobře a byly zde spokojené.

Program bude volnější. Bohužel adaptační týden bude probíhat bez rodičů, kvůli momentální situaci.Program bude volnější. Bohužel kvůli momentální situaci bude probíhat bez rodičů.