TAK PŘECE JSME VYHRÁLI

Naše školka se zapojila do celostátní výtvarné soutěže. Naše děti malovaly na téma "Svět kolem nás". Školka Horní Lideč se umístila mezi prvními třinácti na 4. místě. Je to obrovský úspěch a máme z výsledku velkou radost. Soutěž vyhlásil časopis Informatorium, zde si také můžete výsledky  přečíst. Děti dostanou pozornost a patří jim obdiv a velký dík.

         

                      MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

Přišel k nám čert s Mikulášem, přišel nikým nenahlášen a že jich bylo. To bylo ve školce křiku a strachu. Mikuláš si přinesl Mikulášskou knihu hříchů a rozdával dětem balíčky. Čerti se naháněli a řinčeli řetězy. Andílci nám krásně zazpívali a všichni jsme si zatančili čertí tanec. Návštěvu Mikuláše, čertů a andělů jsme si užili a mnohokrát děkujeme žákům deváté třídy a jejich kantorům za hezké dopoledne.

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

V pátek 19.10.2018 proběhl v naší mateřské škole projektový den ke "DNI STROMŮ"  

....Děti se naučily báseň "O KAŠTÁNKU"  na zahradě plnily úkoly na stanovištích, které byly zaměřeny na ochranu životního prostředí.

....Postavili jsme z přírodnin domečky pro broučky, zahráli jsme si hru "Na hmyzí domečky"

a na závěr jsme zasadili strom, který jsme pokřtili a pojmenovali "KAŠTAN JÍRA"

....Vše bylo podbarveno písní Zdeňka Svěráka STROMY.

Celé dopoledne jsme si náramně užili.

     Po dlouhých letech získala naše bylinková zahrádka

                                    novou podobu!

         Poslední školní týden se nám podařilo zrealizovat výmalbu naší bylinkové záhradky. Děti mají z této

                  výmalby velkou radost a touto cestou moc děkejeme panu malíři za její zvelebení.

                 

                                         ŽIVÁ MOTÝLÍ ZAHRÁDKA

  Letos prvním rokem jsme pro děti zakoupily báječnou motýlí zahrádku, která nabízí

  zcela nový pohled na "ŠKOLU HROU". Na vlastní jsme s dětmi sledovaly přeměnu

  housenek transformující se do překrásně barevných motýlů. Celý proces byl bezpečný,

  plynulý a umožnil dětem jednu z nejzajímavějších proměn přírody. Děti byli velmi

  nadšené z tohoto celého procesu. Společně jsme se o motýlky staraly a krmily je.

  Po několikati dnech pozorování  jsme motýlky vypustily zpět do přírody.

     

                           ZAHRADA NAŠÍ MŠ DOSTALA NOVOU PODOBU

       Začátkem letošního roku jsme byli nuceni z bezpečnostních důvodů pokácet nemocnou lipku

       z naší zahrady. Nahradil ji JAVOR MLÉČ a děti ho pomohly zasadit a pojmenovaly ho šustílek   

        zlatolistý. Lipka však dál poslouží dětem ve formě herních prvků a vyvýšených záhonků.

                         

      Oznamujeme všem milovníkům fauny a flory, že se ve třídě delfínků vylíhl

      první z jedenácti vajíček strašilky - tak se necháváme překvapit zda jich bude víc.