Po dlouhých letech získala naše bylinková zahrádka

                                    novou podobu!

         Poslední školní týden se nám podařilo zrealizovat výmalbu naší bylinkové záhradky. Děti mají z této

                  výmalby velkou radost a touto cestou moc děkejeme panu malíři za její zvelebení.

                 

                                         ŽIVÁ MOTÝLÍ ZAHRÁDKA

  Letos prvním rokem jsme pro děti zakoupily báječnou motýlí zahrádku, která nabízí

  zcela nový pohled na "ŠKOLU HROU". Na vlastní jsme s dětmi sledovaly přeměnu

  housenek transformující se do překrásně barevných motýlů. Celý proces byl bezpečný,

  plynulý a umožnil dětem jednu z nejzajímavějších proměn přírody. Děti byli velmi

  nadšené z tohoto celého procesu. Společně jsme se o motýlky staraly a krmily je.

  Po několikati dnech pozorování  jsme motýlky vypustily zpět do přírody.

     

      Oznamujeme všem milovníkům fauny a flory, že se ve třídě delfínků vylíhl

      první z jedenácti vajíček strašilky - tak se necháváme překvapit zda jich bude víc.

                

                           ZAHRADA NAŠÍ MŠ DOSTALA NOVOU PODOBU

       Začátkem letošního roku jsme byli nuceni z bezpečnostních důvodů pokácet nemocnou lipku

       z naší zahrady. Nahradil ji JAVOR MLÉČ a děti ho pomohly zasadit a pojmenovaly ho šustílek   

        zlatolistý. Lipka však dál poslouží dětem ve formě herních prvků a vyvýšených záhonků.

                         

                                         13. ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK

V pondělí 23. 4. 2018 se ve Zlínském kongresovém centrum konala přehlídka MŠ Zlínského kraje, na které účinkovalo celkem 18 mateřských škol. Nechyběly zde ani děti z naší školky, které na Zlínkém Škrpálku vystupovaly již po třetí a letos předvedly choreografii pod názvem "KOČIČÍ SHOW". Děti nacvičování velmi bavilo, chtěli trénovat každý den. Příprava byla dlouhá, ale za to úspěšná. Dětem se vystoupení povedlo a profesionálně tak předvedly výsledek svého dlouhodobého snažení. Všem dětem patří velká pochvala.