• Každé dítě, které navštěvuje mateřskou školu je přihlášeno ke stravování na základě matriky mateřské školy.

 

  • Změny ve stravování mohou být uskutečněny od 1. dne kalendářního měsíce pouze po projednání a se souhlasem ředitelky školy.

 

  • Rodiče jsou povinni odhlašovat či přihlašovat dítě a to telefonicky, nebo osobně. Odhlášení i přihlášení je nutné provést do 12.00 hodin den předem (normování se provádí den předem)

 

  • V případě nemoci či opomenutí odhlášení mají rodiče právo na vyzvednutí oběda do jídlonosiče. Tato možnost se vztahuje pouze na 1. den nepřítomnosti dítěte.

 

  • Stravné se vybírá v kanceláři u vedoucí stravování do 15. dne kalendářního měsíce po dobu 1 max. 2 dnů. Upozornění na termín výběru je vždy umístěno na hlavní nástěnce ve vchodu. Prosíme rodiče, aby měli připravenu i drobnou hotovost a dodržovali termín výběru stravného.

 

  • Dětem s celodenním stravováním, které si rodiče mimořádně vyzvednou po obědě, vydáme svačinku.

 

  • Každý mimořádný pozdější příchod nebo dřívější odchod dítěte nahlaste v jídelně nebo ve třídě učitelkám.

 

  • V mateřské škole je pro děti zaveden pitný režim. Tekutiny jsou doplňovány podle potřeby během celého dne.

 

Platba stravného:

 

děti do 6 let

celodenní stravování

32 Kč

děti do 6 let

polodenní stravování

26 Kč

děti 7-10 let

celodenní stravování

34 Kč

děti 7-10 let

polodenní stravování

27 Kč