Děkujeme rodičům za krásném dárečky a kytičky, kterými nás obdarovali na závěr školního roku a zároveň děkujeme paní Holbové za vynikající dort.

Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny.

                

Chtěli bychom velmi poděkovat paní učitelce

ze Základní školy Horní Lideč,

paní Mgr. Zuzaně Vraníkové za překrásné dopoledne,

které si společně se svými žáky 5. třídy připravila 

pro děti z naší mateřské školy.

                               

 

Děkujeme panu Chovancovi za úpravu rýn,

pro účel odchytu dešťové vody.

Velké DÍKY posíláme panu Fojtů za pořízení a instalaci barelu na chytání dešťové vody.

Vodou budeme zalévat dětmi zasazené bylinky, hrášek, jahůdky, obilíčko i dýně a cukety.

                              

Chtěli bychom poděkovat panu Slánskému ze 2. třídy MOTÝLKŮ,

za zhotovení nástěnky pro EKOŠKOLU. Velmi si vážíme aktivity,

kterou pro naši školku děláte.

                                              

  Touto cestou chceme poděkovat potravinám u Františáků za balíčky pro

  děti ke dni dětí a také cukrárně Kafé MaTé za pozvání dětí na zmrzlinu.

   

Touto cestou děkujeme panu Horákovi za zprostředkování a ukázku nové sanitky z Valašských Klobouk pro SANITKOVÝ DEN v naší mateřské škole.