STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC ČERVENEC 2019 SE VYBÍRÁ:

 

                       17.6.2019                6.00 - 11.00 hod.

                       18.6.2019                6.00 - 11.00 hod.

 

                MĚSÍC ČERVENEC 9    PRAC. DNŮ    306,- Kč

                POLODENNÍ                                          252,- Kč

                DĚTI 7LETÉ                                           324,- Kč

                POLODENNÍ                                          261,- Kč

                ŠKOLNÉ                                                 150,- Kč

                                                                          - přeplatky

Žádáme rodiče, aby dodržovali stanovené termíny placení

úplaty za předškolní vzdělávání.

V případě nedodržení termínu budeme považovat platbu za neuhrazenou!

Děkujeme.