STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC DUBEN 2019 SE VYBÍRÁ:

 

                       14.3.2019                6.00 - 11.00 hod.

                       15.3.2019                6.00 - 11.00 hod.

 

                MĚSÍC DUBEN 20       PRAC. DNŮ       680,- Kč

                POLODENNÍ                                          560,- Kč

                DĚTI 7LETÉ                                           720,- Kč

                POLODENNÍ                                          580,- Kč

                ŠKOLNÉ                                                 300,- Kč

                                                                          - přeplatky

Žádáme rodiče, aby dodržovali stanovené termíny placení

úplaty za předškolní vzdělávání.

V případě nedodržení termínu budeme považovat platbu za neuhrazenou!

Děkujeme.