STRAVNÉ A ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC ČERVENEC 2018 SE VYBÍRÁ:

 

                                   18.6.2018                    6.00 - 11.00

                                   19.6.2018                    6.00 - 11.00

 

                MĚSÍC ČERVENEC 8 DNŮ                         256,- Kč

                POLODENNÍ                                                208,- Kč

                DĚTI 7LETÉ                                                 272,- Kč

                POLODENNÍ                                                217,- Kč

                ŠKOLNÉ                                                       150,- Kč

                - přeplatky

Žádáme rodiče, aby dodržovali stanovené termíny placení

úplaty za předškolní vzdělávání.

V případě nedodržení termínu budeme považovat platbu za neuhrazenou!

Děkujeme.