STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC LEDEN 2019 SE VYBÍRÁ:

 

                       13.12.2018                6.00 - 11.00 hod.

                       14.12.2018                6.00 - 11.00 hod.

 

                MĚSÍC LEDEN 21       PRAC. DNŮ      714,- Kč

                POLODENNÍ                                          588,- Kč

                DĚTI 7LETÉ                                           756,- Kč

                POLODENNÍ                                          609,- Kč

                ŠKOLNÉ                                                 300,- Kč

                                                                          - přeplatky

Žádáme rodiče, aby dodržovali stanovené termíny placení

úplaty za předškolní vzdělávání.

V případě nedodržení termínu budeme považovat platbu za neuhrazenou!

Děkujeme.