STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018 SE VYBÍRÁ:

 

                 ve středu  29.8.2018                 8.00 - 12.00 hod.

                 ve čtvrtek  30.8.2018                8.00 - 12.00 hod.

Žádáme rodiče, aby dodržovali stanovené termíny placení

úplaty za předškolní vzdělávání.

V případě nedodržení termínu budeme považovat platbu za neuhrazenou!

Děkujeme.