20. 3. 2019 proběhla v MŠ 2. schůzka EKOTÝMU
 

Jak jistě víte, naše školka se přihlásila do dlouhodobého programu Ekoškolka. Po získání titulu a vlajky můžeme žádat i o dotace. Ekotým ve složení 2 rodičů a kolektivu zaměstnanců MŠ nás zahrnul novými nápady, náměty a připomínkami, jak zpříjemnit a zlepšit pobyt dětí v MŠ a jak obohatit prostředí kolem nás. Chystáme se spojit síly při péči o naši zahradu a v plánu je výsadba nových stromků a keřů pro příští generace. Troufám si říct, že máme bezvadný ekotým a na další schůzky se už teď těšíme. Nejbližší společná akce a názvem "UKLIDÍME ZAHRADU" je v plánu už v dubnu.

 

              

První schůzka EKOTÝMU proběhla v úterý 19.2.2019 v 15.00 hod ve třídě Delfínků. Společně se všemi členy jsme zvolili téma JÍDLO, které budeme postupně zpracovávat. Rodiče byli seznámeni s programem a metodikou 7 kroků. Každý z ekotýmu dostal úkol, který bude analyzovat a zpracovávat. Určili jsme si termín pro další schůzku a vyhodnocení zadaných úkolů.

Průběžne Vás budeme informovat o dalších krocích.