1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.

Vyhněte se negativním popisům jako : " Tam Tě naučí poslouchat ! " ,

" Tam se s Tebou nikdo dohadovat nebude" apod.

 

2. Zvykejte dítě na odloučení při odchodu láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně . Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

 

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude prožívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které se neumí obléknout, nebo si dojít na záchod.

 

4.  Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale  ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě do školky chodit rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte, dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest. Vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“ apod.


5. Pokud dítě bude plakat, buďte  přívětiví, ale rozhodní.

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo, tajně, ani ve vzteku.

 

6. Dejte dítěti s sebou do školky něco důvěrného

 

7. Plňte své sliby.

Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

 

8.  Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten z rodičů, který s tím má menší problém.


9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí, ale přidá se
 strach, že selže a odměnu pak nedostane. Pokud den ve školce proběhne v pohodě, dítě chvalte, odměňte. Materiální odměny by se neměly stát pravidlem, dítě by je pak vyžadovalo každý den.

 

10. Promluvte si s paní učitelkou, kdykoli budete cítit potřebu.