PRŮBĚH DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

6.15 - 8.45       scházení dětí - do 8.00 bodin, ranní hry dle přání a volby dětí, pohybové chvilky,                                       svačinka, ovoce

8.45 - 9.45        ranní kruh, přivítání se, sdílení zážitků, vybírání si CA, tematická tvorba dětí, ranní                                    cvičení

9.45 - 11.20      pobyt venku, volné aktivity, volné činnosti, vycházky dopřírody a  ( podle počas lze                                    délku pobytu venku upravovat)       

11.20 - 12.00    hygiena, oběd   

12.00 - 14.00    hygiena, čištění zubů, spánek a odpočinek, četba, poslech relaxační hudby,                                                individuální práce s dětmi s menší potřebou spánku, klidové aktivity    

14.00 - 15.45     hygiena, svačina, odpolední zájmové hry a činnosti dětí, grafomotorické činnosti,                                        didaktické hry, pohybové aktivity - dle počasí i venku       

 

                                                      

UVEDENÉ ČASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, STANOVENÝ PRŮBĚH DNE MŮŽE BÝT POZMĚNĚN, V PŘÍPADĚ VÝLETŮ, EXKURZÍ, DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI, ŠKOLNÍCH AKCÍ, BESÍDEK A PODOBNÝCH AKCÍ